תמונות מסעודת המסורת -Mesorah Dinner Pictures

אורחים בסעודה

אורחים בסעודה

ד"ר זיבוטפסקי מדבר ומחזיק שליו
הרב מדן בודק דג הסטרגון

הרב מדן בודק דג הסטרגון

הרב ויטמן רב של תנובה

הרב ויטמן רב של תנובה

גרינספן וזיבוטפסקי מחזיקים בצלחת של ארבה

גרינספן וזיבוטפסקי מחזיקים בצלחת של ארבהלחם אינג'רה מאיטיופיה

סלט הארבה

סלט הארבה

הצגת הדג החרב

הצגת הדג החרב

גרינספן מדבר  על  עופות

גרינספן מדבר על עופות


This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *