תמונות הלכתיות עופות halachcic pictures of birds


Birds and mesorah  עופות ומסורת

The Pheasant הפסיון

מסורות של פסיון וחגלה בכתב

The Mesorah

מאמר מסורת והיסטורת הפסיון

הרב מחפוד (שמאל( והרב דר משה דוד טנדלר לפני שחיטת הפסיון המצוי

The mesorah on Pheasant by rav kapach מסור הפסיון של רב יוסף קאפח ז"ל

The mesorah on Pheasant by rav kapach מסור הפסיון של רב יוסף קאפח ז"ל

הרב מחפוד (שמאל( והרב דר משה דוד טנדלר לפני שחיטת הפסיון המצוי

ארי גרינספן  שוחט פסיון בפני רב קאפח  ז"ל ב1982

ארי גרינספן שוחט פסיון בפני רב קאפח ז"ל ב1982

רב מחפוד ורב שכטר  דנים בנושאים חגבים פסיון ומסורת 2006

רב מחפוד ורב שכטר דנים בנושאים חגבים פסיון ומסורת 2006
ארי גרינספן וארי זיבוטופסקי שוחטים פסיון באמריקה ב1983

ארי גרינספן וארי זיבוטופסקי שוחטים פסיון באמריקה ב1983

חגלה  partridge

מסורה

עדות של רב לוינגר ובית דין

רב מחפוד מעביר מסורת על חגלה לארי גרינספן
רב מחפוד מעביר מסורת על חגלה לארי גרינספן
רב מחפוד שוחט חגלה - partridge in english perdix  latin

רב מחפוד שוחט חגלה - partridge in english perdix latin

מכתב מסורת מרב מחפוד על פניניה -guinea hen וחגלה partridge

מכתב מסורת מרב מחפוד על פניניה -guinea hen וחגלה partridge

הרב משה דוד טנדלר וארי גרינספן שחיטת החגלה

הרב משה דוד טנדלר וארי גרינספן שחיטת החגלה

מסורת הרב אטיאס ממורוקו על החגלה

מסורת הרב אטיאס ממורוקו על החגלה

הרב אטיאס מבית שמש עם החגלה ביש לו מסורת על כשרותו

הרב אטיאס מבית שמש עם החגלה ביש לו מסורת על כשרותו

מחקר על סימני כשרות של הטווס

רב חיים ישורון מקורדסטן נתן עדות על החגלה שאכלו אותו בקורדסטן והכיר אות בשממו הקורדי וטורקי

רב חיים ישורון מקורדסטן נתן עדות על החגלה שאכלו אותו בקורדסטן והכיר אות בשממו הקורדי וטורקי

מסורת הפניניה mesorah of the guinea hen

רב מפוד מדגים סימני כשרו של פניניה

רב מפוד מדגים סימני כשרו של פניניה

רב ממורוקו מעביר מסורת הפניניה אל רב שכטר מה OU

רב בנאיזרי ממורוקו מעביר מסורת הפניניה אל רב שכטר מה OU

מסורת הרב בניזרי על כשרותו של פניניה ו חגלה

מסורת הרב בניזרי על כשרותו של פניניה ו חגלה

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *