כתבי יד בכריחה עתיקה

כריכה זו מצאתי במרתף בבית הכנסת ב טאטואן מרוקו. מצאתי  בתוכו שפרקתי אותו מכתב אחד מ1619

 

dissectiong moroccan book cover

ספר עתיק ממורוקוphotomorocco jewish hand written scraps from inside the bindingLetter from moroccan book binding from 1619

 

This entry was posted in Halachic History, Jewish Communities Africa, Pictures. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *