הכנות לסעודת מסורת -עופות

ברווז ברברי או muscovy

ברווז ברברי או muscovy

חיפוש לפניניות בכפר ערבי

חיפוש לפניניות בכפר ערבי

תרנגול הודו בר מגוש עציון

תרנגול הודו בר מגוש עציון
הרב מחפוד שוחט הודו בר

הרב מחפוד שוחט הודו בר

הרב מחפוד שוחט הודו בר

הרב מחפוד שוחט הודו בר

ביצים בשריים עדיין ללא קליפות שנמצאו בתוך תרנגולת שחוטה

ביצים בשריים עדיין ללא קליפות שנמצאו בתוך תרנגולת שחוטה

יוסף זיבוטופסקי מקיים כיסוי הדם

יוסף זיבוטופסקי מקיים כיסוי הדם

ביצים בשריים עדיין ללא קליפות שנמצאו בתוך תרנגולת שחוטה

ביצים בשריים עדיין ללא קליפות שנמצאו בתוך תרנגולת שחוטה

מליחת עופות

מליחת עופות

שלווים ששחטנו במשחטה באשדוד

שלווים ששחטנו במשחטה באשדוד

שלווים ששחטנו במשחטה באשדוד

שלווים ששחטנו במשחטה באשדוד

שלווים ששחטנו במשחטה באשדוד

שלווים ששחטנו במשחטה באשדוד

שלווים ששחטנו במשחטה באשדוד

שלווים ששחטנו במשחטה באשדוד

מליחת שלווים

מליחת שלווים

מליחת שלווים

מליחת שלווים

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *