הכנות לסעודת מסורת -איילים

מחזיקים האייל לפני שחיטה

מחזיקים האייל לפני שחיטה

הרב מחפוד שליט"א איתנו בגולן ומשגיח על השחיטות

הרב מחפוד שליט"א איתנו בגולן ומשגיח על השחיטות

ארי גרינספן בודק סכינו של הרב מחפוד

ארי גרינספן בודק סכינו של הרב מחפוד

הפשטת העור

הפשטת העור

הרב מחפוד מנקר אחוריים ומראה גיד הנשא

הרב מחפוד מנקר אחוריים ומראה גיד הנשא

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *