דור רביעי Rabbi Moshe Shmuel Glasner תשובה על תרנגולות משונות

Rabbi Moshe Shmuel Glasner (1856–1924), a Hungarian Talmudic scholar and communal leader, served as chief rabbi of Klausenburg (Kolozsvár in Humgarian, Cluj in Romanian) from 1877 to 1923. In 1923 he left Klausenburg for Jerusalem where he resided until his death in 1924. He is best known as the author of Dor Revi’i, a classic commentary on the tractate Hullin, and as a supporter of Zionism and a founder of Mizrachi.

His father was Rabbi Avraham Glasner (1825–1877), who preceded him as chief rabbi of Klausenburg, and was in fact his only teacher. His mother, Raizl (née Ehrenfeld), was the oldest granddaughter of the Chatam Sofer.

הרב משה שמואל זצ”ל משיב לשאלת הרב קוק זצ”ל על סוג של תרנגולי בר שגודלים לבד בשדות ובפרדסים והיו נראים אחרת מהתרנגולים הרגילים שהיו מגדלים אותם בחצרות הבתים בשביל הביצים ואכילת הבשר שלהם, וכתב לו שלא אוכלים את התרנגולי בר האלו, בגלל שאין לנו מסורת עליהם, והם נקראים באידיש “ווילדע אנדען” שזה תרנגולים פראיים-שובבים.

בע”ה    ט”ב כסליו תרס”ג קלוזש – קלויזנבורג תנ”י (תנצרהו ה’)

שלום לכבוד הרבנות הראשית לא”י בעיה”ק ירושלים ת”ו
ובראשם ידיד ד’ ויד”נ הרב הגאון האמיתי כקש”ת
מה”ו אברהם יצחק הכהן קוק שליט”א

אחדש”ה … לתשובת יקרת מכתבם נר: 4711 על דבר התרנגולים החדשים
שאצלנו, שנמצאים בגנות ובפרדסים, … … כאשר נכתב במכתבכם,
אבל לא שכיחו כלל בין התרנגולים הביתיים שלנו ואם מתרמי שמביאים
מהם לשחוט אין שוחטין אותם כי אין לנו מסורה עליהם ונקראים
אצלנו ווילדע – אנדען ותל”מ (ותו לא מידי)

כ”ד מוקירם ומכבדם ודש”ת ושלום … באהבה רבה

הק’ משה שמואל גלזנר
רב דפה קהל קלוזש והגליל

This entry was posted in Bird Mesorot. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *